Хонандагони Донишкадаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, ҳазор нафар