Индекс-дефлятори ММД ба њисоби фоиз нисбат ба соли гузашта, Фоиз