Ҷамъи андӯхти сармояи асосӣ дар ҳисоби мол ва хизматрасонӣ, млн.сомони